Тексти

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

Св. Іоан від Хреста (Juan de la Cruz) - ПЕРЕСТОРОГИ (CAUTELAS)

Якщо чернець хоче в короткий час досягти святого зосередження, духовного мовчання, зречення і духовної вбогості, аби радіти повнотою миру, прохолодою Святого Духу і з'єднається з Богом, а також звільнитися від усіляких перешкод і речей сього світу; вберегтися від нападок і обману диявола; звільнитися від самого себе – повинен точно виконувати нижче вказані поради. Причому хочу відмітити, що всі рани, які отримує душа, походять від трьох вже згаданих ворогів, якими є: світ, сатана, і плоть.

Світ є ворогом менш важким для перемоги. Сатана дуже важкий в розпізнанні. Плоть же є зі всіх найбільш упертою, її атаки продовжуються так довго, як довго живе стара людина.

Аби перемогти одного з цих ворогів, потрібно перемогти всі три; коли один ослаблений, слабнуть і двоє останніх, а коли переможені всі три, душа може вже не воювати.

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ КАРМЕЛЬ

Повествующая о том, как душа должна приготовить себя, чтобы в недолгом времени дойти до единения с Богом. Преподает предостережения и науку весьма полезную, как для начинающих, так и для продолжающих, дабы умели отряхнуться от вещей бренных, не отягощаясь духовитей, но остаться в том целостном обнажении и вольности духа, которые необходимы для единения с Богом.

Глава 23-45

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ КАРМЕЛЬ

Повествующая о том, как душа должна приготовить себя, чтобы в недолгом времени дойти до единения с Богом. Преподает предостережения и науку весьма полезную, как для начинающих, так и для продолжающих, дабы умели отряхнуться от вещей бренных, не отягощаясь духовитей, но остаться в том целостном обнажении и вольности духа, которые необходимы для единения с Богом.

Глава 1-22

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

MOTU PROPRIO DE CARITATE MINISTRANDA (ПРО СЛУЖІННЯ ЛЮБОВІ)

«Внутрішня природа Церкви виражається у потрійному завданні: голошення Божого Слова (kerygma-martyria), звершення Таїнств (leiturgia), служіння любові (diakonia). Ці завдання між собою тісно пов’язані і не можуть бути відділені одне від одного» (енц. Deus caritas est, 25). Також служіння любові є конститутивним виміром місії Церкви і невідкличним виразом її суті (пор. там же); всі вірні мають право і обов’язок ангажуватися особисто для того, щоб жити згідно нової заповіді, яку залишив нам Христос (пор. Йо.15,12), даючи сучасній людині не лише матеріальну допомогу, але також і підкріплення для душі і турботу про неї (пор. енц. Deus caritas est, 28). Церква покликана до вершення служіння любові також і як спільнота: від малих локальних спільнот, через партикулярні Церкви аж до Вселенської Церкви; тому необхідна також і «організація для того, щоб уможливити упорядковане спільнотне служіння (пор. там же, 20), організація, яка тягне за собою різні інстутитуційні форми.

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

СВЯЩЕНИК — ПАСТИР І ПРОВІДНИК ПАРАФІЯЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ. ІНСТРУКЦІЯ КОНГРЕГАЦІЇ У СПРАВАХ ДУХОВЕНСТВА

Ця інструкція скерована, за посередництвом єпископів, до отців-парохів та їх співбратів у служінні „cura animarum”, і як наслідок, входить в широкий контекст рефлексії, яка поглиблюється впродовж кількох років. З Директоріями про служіння і життя священиків та постійних дияконів, з міждикастеріальною Інструкцією Ecclesiae de mysterio та листом Священик – вістун слова, служитель таїнств та провідник спільноти в дорозі до Третього тисячоліття християнства ми бачимо відлуння документів ІІ Ватиканського Собору, зокрема Lumen Gentium i Presbyterorum Ordinis та Катехизму Католицької Церкви та цілого Вчительського Уряду.

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

ХРИСТИЯНСЬКІ РОЗДУМИ ПРО “НЬЮ-ЕЙДЖ”

Ці роздуми скеровані перш за все до тих, хто бере участь у душпастирській праці, щоб вони могли пояснити, чим рух Нью-Ейдж відрізняється від християнської віри. Цей документ запрошує читачів взяти до уваги, в який спосіб релігійність Нью-Ейджу скерована на духовний голод сучасних чоловіків і жінок. Слід визнати, що зацікавлення деяких християн релігійністю Нью-Ейдж може бути частково пов’язане із відсутністю серйозної уваги у їх спільнотах до тем, які насправді є частиною католицького синтезу, як наприклад, важливість духовного виміру людини і його інтеграція з усім життям, пошук сенсу життя, зв’язок між людиною та рештою створіння, прагнення до особистої та соціальної переміни, а також відкинення раціоналістичного та матеріалістичного погляду на людство.

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

ЕНЦИКЛІКА HUMANAE VITAE

Надзвичайно серйозне завдання продовження людського життя, завдяки якому чоловік та жінка стають вільними і свідомими співпрацівниками Бога-Творця, наповнює їх завжди великою радістю; однак ця радість часто пов’язана із немалими труднощами та клопотами. У всі часи виконання цього завдання совісті ставило подружжя перед важкими проблемами. Але найновіший розвиток, що його набуває людське суспільство, спричинює зміни такого типу, що виникають нові запитання, на які Церква мусить дати відповідь, оскільки вони якнайтісніше пов’язані з людським життям і щастям.

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

ЕНЦИКЛІКА ІВАНА ПАВЛА ІІ VERITATIS SPLENDOR – СЯЙВО ІСТИНИ

Покликані до спасіння через віру в Ісуса Христа, „справжнє світло, що просвітлює кожну людину” (Йо. 1, 9), люди стають „світлом у Господі” та „дітьми Світла” (Еф. 5, 8) й освячуються через „послух правді” (1 Пт. 1, 22). Цей послух не завжди є легким. Внаслідок незбагненного первородного гріха, вчиненого за спонукою Сатани, який є „брехуном і батьком лжі” (Йо. 8, 44), людина постійно підлягає спокусі відвернути свій погляд від живого і правдивого Бога та спрямувати його до ідолів (пор. 1 Сл. 1, 9), змінюючи „Божу Правду на неправду” (пор. Рм. 1, 25); таким чином затьмарюється здатність людини до пізнання правди та послаблюється воля підпорядкувати себе їй. Отже, піддаючись релятивізмові та скептицизмові (пор. Йо. 18, 38), людина починає шукати ілюзорної свободи поза самою правдою.

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

EVANGELII GAUDIUM. АПОСТОЛЬСЬКА АДГОРТАЦІЯ РАДІСТЬ ЄВАНГЕЛІЯ СВЯТІШОГО ОТЦЯ ФРАНЦИСКА

Радість Євангелія наповнює серця і все життя тих, які зустрічаються з Ісусом. Тих, які дозволяють Йому спасати себе, Він визволяє від гріха, смутку, внутрішньої пустки, самотності. Разом з Ісусом Христом радість завжди народжується і відроджується. У цій Адгортації прагну звернутися до вірних християн, щоб запросити їх до нового етапу євангелізації, позначеного цією радістю, і вказати шляхи, якими Церкві слід йти в наступні роки.

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

FAMILIARIS CONSORTIO АПОСТОЛЬСЬКЕ ПОВЧАННЯ СВЯТІШОГО ОТЦЯ ПАПИ ІВАНА ПАВЛА ІІ

Сім’я в сучасному світі, подібно до інших інституцій, а можливо, ще й більше, зазнає впливу численних і глибоких перемін у суспільстві та культурі. Численні сім’ї живуть у цій ситуаціїї, залишаючись вірними тим цінностям, які становлять основу інституції сім’ї. Інших же охопили непевність і збентеження стосовно їхніх завдань, а навіть сумнів і незнання щодо глибинного значення та цінності подружнього та сімейного життя. Є, врешті, й такі сім’ї, яким численні ситуації несправедливості стають на перешкоді здійсненню їхніх фундаментальних прав.

Про Рух

Рух Світло-Життя заснований у Польщі слугою Божим о.Франциском Бляхницьким. Цей рух є одним з рухів віднови Церкви.
Рух є:

  • євангелізаційним
  • катехуменальним
  • рухом визволення людини

Контакти

Центр Руху Світло-Життя

вул. Чуднівська 1а

с. Корчак

обл. Житомирська

12421

Тел: 096-110-17-34

о. Олег Сартаков

Карта