Тексти

02 Жов 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

Свт. Феофан Затворник, Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики.

В "Начертании христианского нравоучения" изображены обязательные для нас чувства и расположения, но этим сказано далеко не все, потребное к устроению своего спасения. Главное дело у нас действительная жизнь в духе Христовом. А этого только коснись, сколько откроется недоумений и сколько, поэтому, потребно указаний, и притом почти на каждом шагу!

02 Жов 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

св. Йоан від Хреста

Згідно зі свідченнями свідків під час беатифікаційно-канонізаційного процесу Йоан від Хреста послуговувався в навчанні і духовному керуванні письмовою схемою і малюнком, названим Гора Кармель або Гора Досконалості. На ньому представлено графічно дорогу, що провадить через зречення усіх сотворених благ до вищої досконалості. Ці малюнки він давав монахам і монахиням ордену Кармелітів (знаходили їх навіть у новоначальних послушників), щоб їх читали і згідно з ними вправлялися.[1] Таких малюнків Святий міг роздати, як нараховують, близько шістдесяти. Поміж текстами вписаними в поодинокі схеми правдоподібно могли бути деякі відмінності, що припускають на підставі порівняння трьох варіантів: рукопису самого Святого, якого він дав сестрі Магдалині, а також копії зробленої Дієго де Астором, в якому є тексти відсутні в рукопису, і врешті – розділ 13 (11-13) І Книги Дороги на Гору Кармель. З огляду на те, що не має абсолютної певності в походженні від св. Йоана усього того, що є вписане в схему Дієго де Астора, залишимось при транскрипції українського перекладу автографу Святого.

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

ПОБЕДИВШИЙ ДЬЯВОЛА

Увлекательная история жизни одного из самых известных святых Католической Церкви, приходского священника из маленькой деревушки Арс во Франции – св. Жана-Марии Вианнея.

В своей речи, произнесенной в Арсе, папа Иоанн Павел II, перефразируя название известного итальянского романа «Христос остановился в Эболи», но придавая ему противоположный смысл, сказал: «Христос действительно остановился в Арсе в то время, когда приходским священником там был Жан-Мари Вианней. Да, Он остановился там в прошлом веке и увидел толпы мужчин и женщин, усталых и изнуренных, как овцы, не имеющие пастыря. Христос остановился здесь как добрый пастырь. “Добрый пастырь, пастырь, который по сердцу Богу, – говорил Жан-Мари Вианней, – это величайшее сокровище, которое Бог может даровать приходу, это один из драгоценнейших даров божественного милосердия”».

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

Св. Іоан від Хреста (Juan de la Cruz) - ПЕРЕСТОРОГИ (CAUTELAS)

Якщо чернець хоче в короткий час досягти святого зосередження, духовного мовчання, зречення і духовної вбогості, аби радіти повнотою миру, прохолодою Святого Духу і з'єднається з Богом, а також звільнитися від усіляких перешкод і речей сього світу; вберегтися від нападок і обману диявола; звільнитися від самого себе – повинен точно виконувати нижче вказані поради. Причому хочу відмітити, що всі рани, які отримує душа, походять від трьох вже згаданих ворогів, якими є: світ, сатана, і плоть.

Світ є ворогом менш важким для перемоги. Сатана дуже важкий в розпізнанні. Плоть же є зі всіх найбільш упертою, її атаки продовжуються так довго, як довго живе стара людина.

Аби перемогти одного з цих ворогів, потрібно перемогти всі три; коли один ослаблений, слабнуть і двоє останніх, а коли переможені всі три, душа може вже не воювати.

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ КАРМЕЛЬ

Повествующая о том, как душа должна приготовить себя, чтобы в недолгом времени дойти до единения с Богом. Преподает предостережения и науку весьма полезную, как для начинающих, так и для продолжающих, дабы умели отряхнуться от вещей бренных, не отягощаясь духовитей, но остаться в том целостном обнажении и вольности духа, которые необходимы для единения с Богом.

Глава 23-45

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ КАРМЕЛЬ

Повествующая о том, как душа должна приготовить себя, чтобы в недолгом времени дойти до единения с Богом. Преподает предостережения и науку весьма полезную, как для начинающих, так и для продолжающих, дабы умели отряхнуться от вещей бренных, не отягощаясь духовитей, но остаться в том целостном обнажении и вольности духа, которые необходимы для единения с Богом.

Глава 1-22

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

MOTU PROPRIO DE CARITATE MINISTRANDA (ПРО СЛУЖІННЯ ЛЮБОВІ)

«Внутрішня природа Церкви виражається у потрійному завданні: голошення Божого Слова (kerygma-martyria), звершення Таїнств (leiturgia), служіння любові (diakonia). Ці завдання між собою тісно пов’язані і не можуть бути відділені одне від одного» (енц. Deus caritas est, 25). Також служіння любові є конститутивним виміром місії Церкви і невідкличним виразом її суті (пор. там же); всі вірні мають право і обов’язок ангажуватися особисто для того, щоб жити згідно нової заповіді, яку залишив нам Христос (пор. Йо.15,12), даючи сучасній людині не лише матеріальну допомогу, але також і підкріплення для душі і турботу про неї (пор. енц. Deus caritas est, 28). Церква покликана до вершення служіння любові також і як спільнота: від малих локальних спільнот, через партикулярні Церкви аж до Вселенської Церкви; тому необхідна також і «організація для того, щоб уможливити упорядковане спільнотне служіння (пор. там же, 20), організація, яка тягне за собою різні інстутитуційні форми.

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

СВЯЩЕНИК — ПАСТИР І ПРОВІДНИК ПАРАФІЯЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ. ІНСТРУКЦІЯ КОНГРЕГАЦІЇ У СПРАВАХ ДУХОВЕНСТВА

Ця інструкція скерована, за посередництвом єпископів, до отців-парохів та їх співбратів у служінні „cura animarum”, і як наслідок, входить в широкий контекст рефлексії, яка поглиблюється впродовж кількох років. З Директоріями про служіння і життя священиків та постійних дияконів, з міждикастеріальною Інструкцією Ecclesiae de mysterio та листом Священик – вістун слова, служитель таїнств та провідник спільноти в дорозі до Третього тисячоліття християнства ми бачимо відлуння документів ІІ Ватиканського Собору, зокрема Lumen Gentium i Presbyterorum Ordinis та Катехизму Католицької Церкви та цілого Вчительського Уряду.

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

ХРИСТИЯНСЬКІ РОЗДУМИ ПРО “НЬЮ-ЕЙДЖ”

Ці роздуми скеровані перш за все до тих, хто бере участь у душпастирській праці, щоб вони могли пояснити, чим рух Нью-Ейдж відрізняється від християнської віри. Цей документ запрошує читачів взяти до уваги, в який спосіб релігійність Нью-Ейджу скерована на духовний голод сучасних чоловіків і жінок. Слід визнати, що зацікавлення деяких християн релігійністю Нью-Ейдж може бути частково пов’язане із відсутністю серйозної уваги у їх спільнотах до тем, які насправді є частиною католицького синтезу, як наприклад, важливість духовного виміру людини і його інтеграція з усім життям, пошук сенсу життя, зв’язок між людиною та рештою створіння, прагнення до особистої та соціальної переміни, а також відкинення раціоналістичного та матеріалістичного погляду на людство.

27 Вер 2014 Опубліковано о. Олег Вчення

ЕНЦИКЛІКА HUMANAE VITAE

Надзвичайно серйозне завдання продовження людського життя, завдяки якому чоловік та жінка стають вільними і свідомими співпрацівниками Бога-Творця, наповнює їх завжди великою радістю; однак ця радість часто пов’язана із немалими труднощами та клопотами. У всі часи виконання цього завдання совісті ставило подружжя перед важкими проблемами. Але найновіший розвиток, що його набуває людське суспільство, спричинює зміни такого типу, що виникають нові запитання, на які Церква мусить дати відповідь, оскільки вони якнайтісніше пов’язані з людським життям і щастям.

Про Рух

Рух Світло-Життя заснований у Польщі слугою Божим о.Франциском Бляхницьким. Цей рух є одним з рухів віднови Церкви.
Рух є:

  • євангелізаційним
  • катехуменальним
  • рухом визволення людини

Контакти

Центр Руху Світло-Життя

вул. Чуднівська 1а

с. Корчак

обл. Житомирська

12421

Тел: 096-110-17-34

о. Олег Сартаков

Карта